Oeuvre van J.J. Cremer


De gekleurde tekstvlakken zijn linken naar meer informatie over het werk.


Indeling:

1. De werken in chronologische volgorde.

2. Betuwsche- en Overbetuwsche novellen

3. Vertalingen

4. Romans en vertellingen

5. Artikelen

6. Publicaties in bloemlezingen

7. De werken in alfabetische volgorde

1. DE WERKEN IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE VAN VERSCHIJNEN

Het eerste jaartal geeft aan het jaar van verschijnen. (tussen haakjes staat het jaartal waarin het werk is geschreven).


1851 (1850-1851) DE LELIE VAN 'S-GRAVENHAGE (roman). Publicatieoverzicht


1853 (1852) WIEGE-MIE (Betuwse novelle). Publicatieoverzicht

1853 (1852) DE DROOM EENER MOEDER (gedicht). Publicatieoverzicht

1853 (1853) EEN BETUWSCH LANDMAN MET ZIJN ZOON OP REIS NAAR DE AMSTERDAMSCHE KERMIS (Betuwse novelle). Publicatieoverzicht


1854 (1853) De regte jozef (Betuwse novelle). Publicatieoverzicht

1854 (1853) Een winternacht (novelle). Publicatieoverzicht


1855 (1853) De oude Wessels en zijn gezin (Betuwse novelle). Publicatieoverzicht


1856 (1855) Daniël Sils (roman). Publicatieoverzicht

1856 (1855) Deine-Meu (Betuwse novelle). Publicatieoverzicht

1856 (1855) Eene zoogmoeder (novelle). Publicatieoverzicht

1856 (1855) Een winteravond (novelle). Publicatieoverzicht

1856 (1856) Ritter's Hans (novelle). Publicatieoverzicht


1857 (1856) 't Kriekende kriekske (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht

1857 (1856) De vriend van den huize (novelle). Publicatieoverzicht

1857 (1857) Alles wel, het lot in de kerkbuil (novelle). Publicatieoverzicht

1857 (1857) Een oudejaarsavond (novelle). Publicatieoverzicht

1857 (1857) Wat ik hoorde en zag in de wachtkamer en in de spoorwegen (novelle). Publicatieoverzicht


1858 (1854) De Fransche komiek en de douairière (novelle). Publicatieoverzicht

1858 (1855) De predikantsdochter (novelle). Publicatieoverzicht

1858 (1856) Het einde (novelle). Publicatieoverzicht

1858 (1857) 't Paauwenveerke (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht

1858 (1857) Arme Jacob (novelle). Publicatieoverzicht

1858 (1858) Kees Springer in de kerk (novelle). Publicatieoverzicht

1858 (1858) Kees Springer buiten de kerk (novelle).


1859 (1856) Zes schetsen in ééne lijst (novelle). Publicatieoverzicht

1859 (1858) Van binnen en van buuten (Overbetuws vertelseltje). Publicatieoverzicht

1859 (1858) Driemaal gezien. Herinneringen aan Fidelius (novelle). Publicatieoverzicht

1859 (1859) Een toast aan mijn vriend Jan van Beers (gedicht). Publicatieoverzicht

1859 (1859) Op de Kniehorst (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht


1860 (1858) Portretten (novelle). Publicatieoverzicht

1860 (1859) Arme Samuel (novelle). Publicatieoverzicht

1860 (1859) De Betuwsche neef (novelle). Publicatieoverzicht

1860 (1860) Een dag in de Residentie (novelle). Publicatieoverzicht

1860 (1860) Bruur Joapik (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht

1860 (1858) Toonen in den nieuwjaarsmorgen (novelle). Publicatieoverzicht


1861 (1860) Wouter Linge (novelle). Publicatieoverzicht

1861 (1860) De rijke (gedicht). Publicatieoverzicht

1861 (1861) Op den zolder (novelle). Publicatieoverzicht

1861 (1861) De reus van Antwerpen (novelle). Publicatieoverzicht


1862 (1861) 't Blinkende hoanje (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht

1862 (1859) Naar omhoog (novelle). Publicatieoverzicht

1862 (1859) Achter de schermen (novelle). Publicatieoverzicht

1862 (1860) Wat vader Harmen vertelt (novelle). Publicatieoverzicht

1862 (1861) Een dansles op Meijdervoort (novelle). Publicatieoverzicht


1863 (1859) De ziende (gedicht). Publicatieoverzicht

1863 (1860) De oude (gedicht). Publicatieoverzicht

1863 (1863) Fabriekskinderen : een bede, maar niet om geld. Publicatieoverzicht

1863 (1863) Ingezonden brief Algemeen Handelsblad, 6 april 1863

1863 (1863) Te Wolfhezen. Publicatieoverzicht

1863 (1863-1879) Artikelen uit De Spectator. Publicatieoverzicht


1864 (1864) Ingezonde brief in Dagblad van Zuid-Holland en sGravenhage, 16 november 1864

1864 (1859) Het begin (novelle). Publicatieoverzicht


1865 (1865) Het oude en nieuwe orgel (novelle).

1865 (1862) Oan 't kleine revierke (Overbetuwsche vertelling) Publicatieoverzicht

1865 (1863) Grietje op 't Honings-arf (Overbetuwsche vertelling) Publicatieoverzicht

1865 (1865) Frederik Hendrik Hendriks, de schilder van Wolfhezen.


1866 (1866) Ingezonden brief over Emma Berthold. In: Arnhemsche courant, 30 januari 1866


1867 (1866) Kruuzemuntje (Overhetuwse novelle). Publicatieoverzicht


1868 (1866-1867) Anna Rooze (roman). Publicatieoverzicht


1869 (1865) Emma Berthold (toneelstuk). Publicatieoverzicht

1869 (1869) Thijs de smid (novelle). Publicatieoverzicht


1870 (1870) Ingezonden brief Algemeen handelsblad 17 juli 1870 over het Toneelverbond

1870 (1856) Het jawoord (Scheveningse novelle). Publicatieoverzicht

1870 (1868-1869) Dokter Helmond en zijn vrouw (roman). Publicatieoverzicht

1870 (1870) Een woord aan mijn landgenooten. Publicatieoverzicht

1870 (1870) Openbare brief aan Z.E. den Minister van Binnenlandsche Zaken. Publicatieoverzicht


1871 (1870) Bella Roel (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht

1871 (1870) De oorlog een noodzakelijk kwaad? Publicatieoverzicht

1871 (1871) Brief aan alle Nederlandsche werklieden, leden en geen leden der Internationale, door Jan Stukadoor.Publicatieoverzicht

1871 (1861) De koffie-vrouw (novelle). Publicatieoverzicht


1872 (1871) Antwoord van Jan Stukadoor aan Piet Schaver. Publicatieoverzicht

1872 (1871) Schudden en blazen. Een ode of zoo iets aan mijn vriend S. (novelle). Publicatieoverzicht


1873 (1871-1872) Hanna de freule (roman). Publicatieoverzicht


1874 (1857-1874) Gedichtjes Publicatieoverzicht

1874 (1854) Joapik Peter van Huunse op de zuivere brulleft van den domenei van Randik (gedicht).Publicatieoverzicht

1874 (1857) Het ijs (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1861) Wat Willem van 't blommeke zeit (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1863) Achterdeurkes (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1864) 't Zunneke en 't moantje (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1864) Of het mooi was? (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1864) Boer en edelman (toneelstuk). Publicatieoverzicht

1874 (1873) 't Eerste kiend (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1873) Harmen en Kloas (gedicht). Publicatieoverzicht

1874 (1874) 't Hart op de Véluw (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht


1876 (1874) Titulair, klucht of geen klucht (toneelstuk). Publicatieoverzicht

1876 (1874-1875) Tooneelspelers (roman). Publicatieoverzicht


1877 (1877) Japik en Pleuntje (Scheveningse novelle).

1877 (1877) 't Reuske van 't darp (Overbetuwse novelle). Publicatieoverzicht


1878 (1854) De victorine (novelle). Publicatieoverzicht

1878 (1854) Twee families (novelle). Publicatieoverzicht

1878 (1871) Van danken en dienen gesproken (novelle)


1879 (1879) Brieven uit Nizza. Publicatieoverzicht


1880 (1879) Monte-Carlo (novelle). Publicatieoverzicht


1881 (1851) Gedachte op den laatsten avond van een droevig jaar. Publicatieoverzicht

1881 (1853) Engelenwacht (gedicht). Publicatieoverzicht

1881 (1855) Antwoord van de weduwe Sarnuel Zadok, geb. Sara Lot. Publicatieoverzicht

1881 (1855) Kenteekenen van fatsoen (novelle). Publicatieoverzicht

1881 (1856) Brieven van Grietje Sluimer. Publicatieoverzicht

1881 (1860) Moed (gedicht). Publicatieoverzicht

1881 (1865) Jan, Pier en Kloas (novelle). Publicatieoverzicht

1881 (1870) Iets uit het jaar 1870. Publicatieoverzicht

1881 (1874) Te vroeg (gedicht). Publicatieoverzicht

1881 (1876) Een mooie Aprilmorgen in 't Haagsche Bosch (novelle). Publicatieoverzicht


1. BETUWSCHE- EN OVERBETUWSCHE NOVELLEN

1853:

WIEGE-MIE. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1853. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., 1853. p. 21 e.v. Download de tekst van Wiege-Mie

1854:

DE REGTE JOZEF. In: Geldersche Volksalmanak jrg. 1854, p. 30 e.v. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., 1854.

1855:

DE OUDE WESSELS EN ZIJN GEZIN. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1855. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., 1855. p. 75 e.v.

1856:

DEINE-MEU. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1856. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., 1856. p. 103 -157.

BETUWSCHE NOVELLEN. Haarlem : De Erven Loosjes, 1856. 2 d.

Inhoud Ie deel: Een Betuwsch landman met zijn zoon op reis naar de Amsterdamsche kermis naar de tekst - Wiege-Mie - De oude Wessels en zijn gezin. Inh. 2e deel: De regte Jozef - Deine-Meu.

Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1860. 2e druk

Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes, 1869. 3e druk

Betuwsche novellen. Haarlem : De erven Loosjes. 1872. Publicatieoverzicht

Een reisgezelschap. Haarlem : De ervan Loosjes, 1872.

1857:

'T KRIEKENDE KRIEKSKE. In: De Geldersche volksalmanak jrg. 1857. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., 1857. p. 102 e.v.

1858:

' T PAAUWEVEERKE. In: De Tijdspiegel jrg. 1858. Arnhem : D.A. Thieme, 1858. dl. 1, p. 335 e.v.

1859:

OP DE KNIEHORST. In: De Tijdspiegel jrg. 1859. Arnhem : D.A. Thieme, 1859. dl. 1, p. 284 e.v.

VAN BINNEN EN VAN BUUTEN. In: De Geldersche Volksalmanak jrg. 1859. Arnhem : A. Nijhoff & Zn., 1859. p. 177 e.v.

1860:

BRUUR JOAPIK. In: De Tijdspiegel, jrg. 1860. Arnhem : D.A. Thieme, 1860. dl. II, p. 351 e.v.

1865:

DISTELS IN 'T WEILAND : Over-Betuwsche vertellingen. Leiden : A.W. Sijthoff, 1865. 242 p. Geill. - Inh.: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - 't Paauwenveerke - Op de Kniehorst - Bruur Joapik - 't Blinkende hoantje - Oan 't kleine revierke. Vanaf 1867 onder de titel: Nieuwe Over-Betuwsche vertellingen. Publicatieoverzicht

1867:

NIEUWE OVER-BETUWSCHE VERTELLINGEN. Leiden : A.W. Sijthoff, 1867. Inhoud: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - 't Paauwenveerke - Op de Kniehorst - Bruur Joapik - 't Blinkende hoantje - Oan 't kleine revierke. Eerder verschenen onder de titel: Distels in 't weiland.

In hetzelfde jaar verschenen genoemde zeven Over-Beluwsche vertellingen ook afzonderlijk bij A. W. Sijthoff, Leiden.

KRUUZEMUNTJE. In: Vaderlandsche Letteroefeningen, 1867, I, p. 52 e.v.

Herdrukt in: Kruuzemuntje en andere vertellingen. Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. [1870]

1868?:

IN DE BETUWE : Licht en schaduw. - Leiden z. j. - Inh.; 't. Paauwenveerke - Bruur Joapik - Grietje op 't Hönings-arf - Kriekende kriekske - 't Blinkende hoanje.

1869:

Betuwsche novellen. (volgens advertenties, maar zonder enige toelichting over uitgever)

Nederlandsche novellen. Leiden : Van Noothoven Van Goor, 1869

1870-1876:

DE ALGEMEENE BIBLIOTHEEK onder redactie van H.C. Rogge. Leiden : A.W. Sijthoff, z.j. [1870-1876]: no. 1: 't Paauwenveerke. no. 42: Bruur Joapik, no. 56: Grietje op 't Hönings-arf, no. 69.- 't Kriekende kriekske. no. 84: 't Blinkende hoanje.

1871:

BELLA ROEL. Overbetuwsche vertelling. Amsterdam : G.L. Funke, 1871. Geill.

Tweede druk: 1875.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. Leiden : A.W. Sijthoff, z.j. [1871] - Inh.: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - Op de Kniehorst - 't Blinkende hoanje.

1872:

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. - Leiden : A.W. Sijthoff, z.j. - Inhoud: Bruur Joapik - Oan 't kleine revierke - 'T Paauweveerke

OVERBETUWSCHE NOVELLEN EN ANDERE VERTELLINGEN. - Leiden : A.W. Sijthoff, z.j.[1872] - Inhoud: Kruuzemuntje - Van binnen en van buuten, en andere, niet-Betuwse vertellingen.

1874:

'T HART OP DE VELUW. Overbetuwsche vertelling. - 's-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1874. Tweede druk: 1878.

1877:

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1877. Geïll. - Inhoud: Grietje op 't Hönings-arf - 't Kriekende kriekske - Op de Kniehorst - 't Blinkende hoanje - Bruur Joapik - 't Pauweveerke - Oan 't kleine revierke - Kruuzemuntje - Van binnen en van buuten.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN EN VERTELLINGEN. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1877. Geïll. - Inhoud: de novellen van de vorige bundel vermeerderd met een aantal andere, niet-Betuwsche vertellingen.

'T REUSKE VAN HET DARP. Overbetuwsche vertelling. - Haarlem : A.C. Kruseman en Tjeenk Willink, 1877. - In hetzelfde jaar ook gepubliceerd in Eigen Haard, 1877, A.C. Kruseman, Haarlem. Voor informatie over het oorspronkelijke handgeschreven tekst: Reuske van 't darp

1880:

Novellen en vertellingen. Arme Samuel. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 104 p.

Novellen en vertellingen. Een oudejaarsavond. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Zes schetsen in eene lijst. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 79 p.

Overbetuwsche novellen. Grietje op 't Honings-arf. 'T kriekende kriekske. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 80 p.

Overbetuwsche novellen. Oan 't kleine revierke. Kruuzemuntje. Van binnen en van buuten. Amsterdam : Gebr. Koster, [1880]. 84 p.

1881:

OVERBETUWSCHE novellen . - Romantische werken, deel 12. Amsterdam : D. Noothoven van Goor, 1881. - Inhoud: 't Kriekende kriekske - 't Pauweveerke - Op de Kniehorst - Bruur Joapik - 't Blinkende hoanje - Oan 't kleine revierke - Grietje op 't Heuningsarf - Bella Roel - 't Hart op de Véluw.

Kruuzemuntje en 't Reuske van 't darp zijn opgenomen in deel XIII van deze uitgave.

OVERBETUWSCHE NOVELLEN - Novellen en vertellingen. - Leiden : A.W. Sijthoff,1881. G eill. 3 dl.

1887-1888:

OVERBETUWSCHE NOVELLEN. Vijftig-cents-editie, no. 18. Leiden : A.W. Sijthoff, Leiden z. j. [1887-1888] Door de uitgever de zevende druk genoemd. In deze uitgave zijn de Overbetuwsche novellen van deel XII en XIII van de Romantische Werken samengevoegd.

Achtste en negende druk in de Vijftig-cents-editie. Heruitgave. Leiden : A.W. Sijthoff, z.j.

Tiende druk in Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.

1887-1888:

Novellen en vertellingen. Vijftig-cents-editie, no. 20. Leiden : A.W. Sijthof, z.j. 6e druk. Inhoud: De victorine. Twee families. Eenn winteravond. Zes schetsen in eene lijst. Een oudejaarsavond. Mijn oude Jacob. Wat ik hoorde en zag in den spoorwegen en binnen de wachtkamer. Driemaal gezien. Naar omhoog. Wat vader Harmen vertelt. Van danken en dienen gesproken. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. Portretten. Schudden en blazen. De predikantsdachter. Het jawoord. Alles wel: 't lot in den kerkbuil. Thijs de smid. Japik en Pleuntje. Het oude en het nieuwe orgel. Frederik Hendrik Hendriks.

1905-1908:

LEIDSCHE HERDRUKKEN. - Leiden : A. W. Sijthoff, 1905-1908.

no. 1: 't Pauweveerke - 't Kriekende kriekske - Kruuzemuntje.

no. 2. Op de Kniehorst - Bruur Joapik.

no. 3 -. 't Blinkende hoanje - Oan 't kleine revierke.

no. 4 - Grietje op 't Heuningsarf - Bella Roel.

no. 10: 't Hart op de Veluw - Deine-Meu - Van binnen en van buuten. 68 p.

no. 14: Wiege-Mie - De rechte jozef - De oude Wessels en zijn gezin - De reis van Gerrit Meeuwsen.

1909:

Grietje op 't Heuningsarf, enz. Elf novellen. Leiden : A.W. Sijthoff's uitg. mij [1909]. Afz. gepagineerd. Bibliotheek voor het Nederlandsche volk. Bevat: Grietje op 't Heuningsarf. Bella Roel. Kees Springer in en buiten de kerk. Van danken en dienen gesproken. Tonen in den nieuwjaarsmorgen. De vriend van den huize. Op den zolder. Wiege-Mie. De rechte Jozef. De oude Wessels. De reis van Meeuwsen

1938:

'T PAUWEVEERKE. In: De kleine boekerij. - no. 3. - Groningen : P. Noordhoff, 1938.

1946:

. - met teek. van G.G.F. van Vliet. Den Haag : Boek en periodiek ; R.J. Goddard, 1946. - 111 p. - De onvergankelijken no. 3. Bevat korte biografie over Cremer.

1952:

Het oude en bet nieuwe orgel. Hoorspel naar een verhaal van J. J. Cremer. 1952 (stencil NRU).

1980

DISTELS IN 'T WEILAND : Over-Betuwse vertellingen. - Editie Fotogr. herdr. / ingel. door H.J. Eijssens. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1980. - xliv, 242 p : ill., facs., portr ; 28 cm. - Literatuuropgave: p. xxxviii. - Fotomech. herdr. van de oorspr. uitg.: Leiden : Sijthoff, 1865

1982:

Betuwsche novellen, en Een reisgezelschap
Historie, 1982, Nijmegen. - Drukinformatie: Heruitg
Formaat (hoogte): 18 cm. - 325 pagina's. - ISBN: 90-6313-015-5
Fotomech. herdr. naar de originele uitg.: Leiden : Sijthoff, ca. 1890. - Met bio- en bibliogr. gegevens.

VERTALINGEN

1861:

Scènes vilageoises du pays de la Gueldre, trad. par A. Carl, Paris 1861. Nouvelle édition: 1877, Paris - Leipzig - Tournai. 1887:

Intérieurs Hollandais. Nouvelles villageoses. Trad. nouvelle avec étude sur la vie et l'oeuvre de Cremer. - Nouv. Bibliotheque populaire, Paris, z.j.

1866:

Niederlandische Novellen. - Den Originalen nacherzählt von A. Glaser. Braunschweig, 1866.

1869

Brieven van J.J. Cremer betreffende familiegebeurtenissen. 1 (een) omslag 1869, In: Gemeente archief Amsterdam, 1891 en z.d filmnr 8616

Zie: Inventaris P.G. van Tienhoven, toegangsnummer 185. Archieven van J.C. Hacke van Mijnden, J.C.S. Hacke van Mijnden-Elias , C.J. Hacke van Mijnden, G. van Tienhoven, A.S.M. van Tienhoven-Hacke en P.G. van Tienhoven door A.M. Kwakernaak en F.P. Smit


1871:

Ein Gelderschen Landmann mit seinem Sohn auf der Amsterdamer Kirmesz. - Illustrirte Deutsche Monatshefte 1871, S. 640.

1872:

Der blinkende Hahn. - Zu Hause, XIII, Stuttgart 1872, S. 297.

1874:

Doktor Helmond und seine Frau. - Braunschweig, 1874.

1875:

Gretchen auf dem Königserbe : Eine holländ. Dorfgeschichte von J. J. Cremer, Katholische unterhaltung bibliothek,no. 5, Münster 1875.

Die Arbeiterprinzessin. - Braunschweig, 1875.

1875-1876:

Das zirpende Grillchen. - Familien-bibliothek, no. 14, Einsiedeln 1875-1876.

Tante Dina. - Familien-bibliothek, no. 22, Einsiedeln 1875-1876.

1875-1879:

Hollandische Novellen : nach dem Niederländischen von W. Lange, Fr. Schnettler und A. Steinbach. - Universal-bibliothek no. 1051-1055. Leipzig 1875-1879.

1877:

Ober-Betuwe'sche Novellen. übers. von E. G. Münster 1877.

Everyday Heroine by Vandam. - Bentley 1877.

1882:

Von der Bretterwelt. - Berlin 1882.

1908:

Frato Jaupik. - Trans Betuwa novela de la Nerlanda tradukita en la internacia lingvo "Esperanto" de J. Holst. - Utrecht, 1908.

2011:

An everyday heroine. Founded on Anna Rose: a domestic strory from the Dutch of J.J. Cremer.

Herdruk van: Anna Rose Vandam, Albert Dresden.; 1877. 3 vol. London: British library . Historical print editons, 2011

ROMANS EN VERTELLINGEN

1851:

De lelie van 's-Gravenhage. Een verhaal. Amsterdam : J. Noordendorp, 1851.

1854:

Een winternacht : uitgegeven ten voordeele van eerlijke armoede. Arnhem : I A. Nijhoff & Zn., 1854.

1856:

Daniël Sils. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1856, 2 dl.

Eene zoogmoeder. - Verschenen in: Vaderlandsche letteroefeningen jrg. 1856, II, Mengelwerk, p. 149 e.v., en p. 225 e.v.

Een winteravond. - Nederland: Proza en poëzie van Nederlandsche auteurs jrg. 1856, afl. 1. Amsterdam : J.C. Loman,

Ritter's Hans. - Nederland : Proza en poëzie van Nederlandsche auteurs jrg. 1856, afl. 5. Amsterdam : J.C. Loman, 1856.

1857:

Een oudejaarsavond. - Nederland : Proza en poëzie van Nederlandsche auteurs, 1857, afl. 1. Amsterdam : J.C. Loman,

Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de wachtkamer. Het leeskabinet, 1857. Amsterdam : H. Frylink, dl. II, p. 25 e.v.

De vriend van den huize. Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken, 1857.

De predikantsdochter. - Watersnoodboekje Charis, uitgegeven door Ds. de Keyzer.

1858:

Een reisgezelschap : novellen : eene zoogmoeder. de vriend van den huize. Een reisgezelschap : novellen : Ritter's Hans. De franse komiek en de douairière. Het einde. Haarlem : De erven Loosjes, 1858. 151 p. 155 p. ( 2 delen in een band). Advertentie

Arme Jacob. - In: De Tijdstroom, 1858. dl. I, p.1 e.v.- Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken,1858. In volgende uitgaven verschenen onder titel Mijn arme Jacob.

Kees Springer in de kerk. In: De Tijdstroom, 1858. dl. I, p. 387 e.v. Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken, 1858.

Kees Springer buiten de kerk. - In: De Tijdstroom, 1858. dl. II, p. 61 e.v. Tiel, Wed. D. R. van Wermeskerken, 1858

Vier novellen van J.J. Cremer en Gerard Keller. - Arnhem : D. A. Thieme, 1858. No. 2 van de Guldenseditie. - Van Cremer verscheen in deze bundel De predikantsdochter en Een winternacht. Publicatieoverzicht

1859:

Zes schetsen in ééne lijst. - In: De Tijdstroom, 1859. I, p. 179 e.v. Tiel : Wed. D. R. van Wermeskerken, 1859

Van binnen en van buuten. - In: De Geldersche volksalmanak, jrg. 1859. p. 177 e.v. Arnhem : I.A. Nijhoff & Zn., 1859

Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius. - In: AURORA, jrg. 1859. p. 65 e.v. Haarlem : A.C. Kruseman, 1859

1860:

Sinte-KIaas, oud- en nieuwjaar : vier vertellingen. Arnhem : D.A. Thieme, 1860. - Inh.: Een winteravond - Mijn oude Jacob - Een oudejaarsavond - Toonen in den nieuwjaarsmorgen.

Portretten - Kees Springer in en buiten de kerk. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1860, Geïll.

Herdruk in 1861. A.W. Sijthoff, Leiden, onder de titel Twee novellen.

Arme Samuel. Een verhaal. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1860, Geill.

1860:

De Betuwsche neef. In: De Nederlandsche Spectator, 1860. - p. 5 e.v.

Een dag in de Residentie. In: De Nederlandsche Spectator, 1860. - p. 261 e.v.

1861:

Op den zolder. Eene schets. Geheel ten voordeele van de noodlijdenden ten gevolge der overstroomingen binnen Nederland in 1861. Rotterdam : N. Nijgh, 1861.

Wouter Linge : novelle. Arnhem : D. A. Thieme, 1861.

De reus van Antwerpen, herinneringen aan de kunstfeesten in Aug. 1861. Amsterdam : Weytingh & Brave, z.j.

1862:

Twee noveletten. Rotterdam : H. Nijgh, 1862. Geill. - Inh.. Achter de schermen - Een dansles op Meydervoort.

Uit het leven : beelden en schetsen. Leiden : A. W. Sijthoff, 1862. - Inhoud: Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius - Wat vader Harmen vertelt - Naar omhoog - Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de wachtkamer - Zes schetsen in ééne lijst. Publicatieoverzicht

1863:

Een Betuwsch klaverblad. Gedichtjes. Schiedam : H. A. M. Roelants, 1863. met illustraties van W.H. Stam, naar teekeningen van J.M. Schmidt-Crans. Opgedragen aan zijn dierbaren broeder Jhr. J.N. Tjarda van Starkenborgh - Inhoud: De ziende - De oude - De rijke. Met een verklarende woordenlijst.

Fabriekskinderen. Eene bede, maar niet om geld. Arnhem : D. A. Thieme, 1863.

Fabriekskinderen : een bede, doch niet om geld : voordracht / J.J. Cremer ; heruitgave verzorgd door Henk Eijssens. - Schoorl : Conserve, 1988. - 51 p. Half fictionele, half documentaire polemiek uit 1863 tegen de kinderarbeid, aan de hand van enkele gevallen in de textielindustrie in Leiden. - f18.50. - ISBN 9071380424. - Onderdeel van Negentiende-eeuwreeks ; 5. - Klik hier voor de tekst van Fabriekskinderen

Te Wolfhezen. Mijn ontslapen vriend, den kunstschilder P.L.L. Oerder gewijd. - In: De Nederlandsche Spectator, 1863, p. 281 e.v.

1864:

Stad en dorp. Vertellingen. - - Arnhem : D. A. Thieme, 1864. Guldensedititie, no. 44. - Inh.: Het begin - Alles wel, het lot in de kerkbuil - De Betuwsche neef - Een dag in de Residentie

1865:

Frederik Hendrik, de schilder van Wolfhezen. Arnhem : H.B. Breyer, 1865.

Tweede druk. Arnhem : H.B. Breyer, 1865.

Het oude en nieuwe orgel. - Amsterdam z. j. [1865]

1868:

Anna Rooze. - M. Nijhoff, 's-Gravenhage - A.W. Sijthoff, Leiden - D.A. Thieme, Arnhem 1868, 3 dln.

Tweede druk: . 's-Gravenhage - Leiden - Arnhem, 1869, 3 dl.

[Derde druk]: Romantische Werken, deel VI en VII. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1879-1880.

Vierde druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. (1887-1888). Vijfig-cents-editie, no. 16 en 17.

Vijfde druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Vijftig-cents-editie. Heruitgave

Zesde druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

Zevende druk: Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. Herdruk

1869:

Thijs de smid. Arnhem : D.A. Thieme, 1869.

Emma Berthold. Geillustreerd stuiversmagazijn, 1869.

1870:

Dokter Helmond en zijne vrouw. In: Het Vaderland, feuilleton vanaf 1 juli 1870.

's-Gravenhage : M. Nijhoff, Leiden : A.W. Sijthoff, - Arnhem, D. A. Thieme, 1870. 2dln.

1871:

De oorlog een noodzakelijk kwaad? Leiden : Van den Heuvell en van Santen, 1871.

Brief aan alle Nederlandsche werklieden, leden en geen der Internationale, door Jan Stukadoor. Leeuwarden : H. Kuipers, 1871.

Tweede druk: Leeuwarden : H. Kuipers, 1871 .

De koffievrouw. - Amsterdam : G. L. Funke, 1871. Bibliotheek van Volksvoordrachten, 2e reeks, no. 5.

Novellen. Leiden : A. W. Sijthoff, 1871. - Inh.: Portretten - Kees Springer in en buiten de kerk - Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius - Wat vader Harmen vertelt - Naar omhoog - Wat ik hoorde en zag in de spoorwagen en binnen de wachtkamer - Zes schetsen in ééne lijst - Arme Samuel.

1872:

Antwoord van Jan Stukadoor aan Piet Schaver. - Leeuwarden : H. Kuipers, 1872.

Schudden en blazen. Een ode of zoo iets aan mijn vriend S. Amsterdam : Gebr. Kraay, 1872, p. 153 e.v. Jaarboekje Castalia jrg. 1872

1873:

Hanna de freule - Amsterdam : G.L. Funke en P. van Santen, 1873. Verschenen als premie van Het Nieuws van den dag,

Novellen en vertellingen. Leiden : A.W. Sijthoff, 1873, 3 dln. - Inh. Ie deel: Kees Springer in en buiten de kerk - Zes schetsen in ééne lijst - Een winteravond. Inh. 2e deel: Arme Samuel - Op den zolder - Wat vader Harmen vertelt - Naar omhoog - Het jawoord. Inh. 3e deel.- Portretten - Toonen in den nieuwjaarsmorgen - Wat ik hoorde en zag in de spoorwagen en binnen de wachtkamer - Driemaal gezien. Herinneringen van Fidelius.

Herdrukt Leiden : A.W. Sijthoff,1877. Geill. In hetzelfde jaar verschenen met de Overbetuwsche novellen onder de titel Overbetuwsche novellen en vertellingen. Geïll.

Opnieuw uitgegeven Leiden : A.W. Sijthoff, 1881. Geill.

1874:

Gedichtjes. Amsterdam : G.L. Funke, 1874. Inh..- 't Ersk kiend - Het ijs - 't Zunneke en 't moantje - Wat Willem van 't blommeke zeit - De ziende - Achterdeurkes - De rijke - Of het mooi was? - De oude - Joapik Peter van Huunse op de zulvere brulleft van den domenei van Randik - Harmen en Kloas.

Tweede druk: , Arnhem - Nijmegen : Gebr. E. G. & M. Cohen, 1883.

Derde druk: , Arnhem - Nijmegen : Gebr. E. G. & M. Cohen, 1888 .

Boer en edelman. - 's-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1874.

Opnieuw uitgegeven met andere toneelstukken in Romantische Werken, deel 4. Leiden : D. Noothoven van Goor, 1878. Als "tweede druk" uitgekomen met andere toneelstukken en Gedichtjes. - in no. 25 van de Vijftig-cents-editie. - Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.

Nogmaals herdruk. Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1876:

Tooneelspelers. Leiden : P. van Santen, 1876. 3 dln.

Titulair, klucht of geen klucht. 's-Gravenhage : Gebr. Belinfante, 1876.

Amsterdam : D. Noothoven van Goor, 1881. Opnieuw uitgegeven als Romantische Werken, deel 14.

Leiden : A.W. Sijthoff, [1887- 1883]. Als "tweede druk" uitgekomen Vijftig-cents-editie no. 25.

Leiden : A.W. Sijthoff, z. j. Nogmaals herdrukt in Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers.

1877:

Japik en Pleuntje : eene schets uit de duinen en aan de zee. - 's-Gravenhage : D.A. Thieme, 1877.

Romantische werken. Leiden - Amsterdam : P. van Santen - D. Noothoven van Goor, 1877-1881. - Veertien delen. De uitgave van al zijn werken heeft de schrijver zelf verzorgd.

I: Betuwsche novellen en Een reisgezelschap. Publicatieoverzicht

II: Novellen en vertellingen.

III: Kleine vertellingen. Fabriekskind en werkman (1878) Publicatieoverzicht

IV: De lelie van 's-Gravenhage en Toneelstukken.

V: Daniël Sils.

VI en VII: Anna Rooze.

VIII en IX: Dokter Helmond en zijn vrouw.

X. Hanna de freule.

XI: Tooneelspelers.

XII: Overbetuwsche novellen.

XIII: Novellen en schetsen.

XIV: Gelegenheidstukken en Gedichtjes.

1879:

Brieven uit Nizza.- In: Het Vaderland, 1879.

Monte Carlo : na de dood van de schrijver uitgegeven door G. Keller, Leiden : D. Noothoven van Goor, 1880.

1887-1888:

Vijftig-cents-editie. - Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.

no. 12: Dokter Helmond en zijn vrouw.

no.13. Daniël Sils.

no. 4: Tooneelspelers.

no. 15: Hanna de freule.

no. 16 en 17: Anna Rooze.

no.18: Overbetuwsche novellen.

no. 19 en 20: Novellen en vertellingen.

no. 21: Betuwsche novellen en Een reisgezelschap.

no. 22: De lelie van 's-Gravenhage en Gelegenheidstukken.

no. 23: Emma Berthold en Boer en edelman.

Genoemde nummers van de Vijftig-cents-editie later uitgekomen in Bibliotheek van Nederlandsche schrijvers. Leiden : A.W. Sijthoff, z. j.

1905-1908:

Leidsche herdrukken. - Leiden : A. W. Sijthoff, 1905-1908

no. 17: De Betuwsche neef - Ritter's Hans

no. 18: Een zoogmoeder - De koffievrouw.

no. 25: De Franse komiek en de douairière - Een dansles op Meydervoort.

no. 29: De vriend van den huize - Op den zolder.

no. 32: Het eind,- - Een dag in de Residentie.

no. 35: Fabriekskinderen - Monte-Carlo.

no. 44: Kees Springer in en buiten de kerk - Van danken en dienen gesproken - Toonen in den nieuwjaarsmorgen.

1909:

Nieuwe uitgave van de Leidsche herdrukken in Bibliotheek voor het Nederlandsche volk - Leiden : A.W. Sijthoff, 1909.

1988:

Fabriekskinderen
Schoorl : Conserve, 1988, Drukinformatie: 2e dr / ingel. en toegel. door Henk Eijssens. - Serienummer: nr. 5. - Serietitel: Negentiende-eeuwreeks. - Formaat (hoogte): 20 cm. - 51 pagina's. - ISBN: 90-71380-42-4
Annotatie: Half fictionele, half documentaire polemiek uit 1863 tegen de kinderarbeid, aan de hand van enkele gevallen in de textielindustrie in Leiden. 1e dr.: Arnhem : Thieme, 1863.

4. ARTIKELEN

In: De Tijdstroom, 1859. - Een woord van inleiding tot den tweeden jaargang, p. 1 e.v. ; Een toast op Jan van Beers, p. 179 e.v.

In: De Nederlandsche Spectator, 1863. - Geen recensie, p. 242 e.v.; 1866. - Brief, p. 20 e.v. ; Brief aan S. Sr. Coronel,p. 52 e.v. ; 1867: Een kunstenaar-Maecenas, p. 117 e.v.; Een talentvol annexeerden, p. 315 e.v.; 1872: Dientje van 't veer, p. 336 e.v.

In: Leidsche Courant, 8 april 1863 (Ingezonden brief over Fabriekskinderen)

5. Werken in bloemlezingen

6. DE WERKEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE

deze lijst is nog niet compleet

Anna Rooze. - Nijhoff [etc.], 1868

Bella Roel : Overbetuwsche vertelling. - Funke, 1871

Een Betuwsch klaverblad : gedichtjes . - Roelants, 1863

De Betuwsche neef ; Ritter Hans . - Leiden : Sijthoff, [1906]. - 68 p. ; 19 cm. - (Leidsche herdrukken ; 17)

Betuwsche novellen . - Erven Loosjes, 1856

Betuwsche novellen, en Een reisgezelschap . - 6e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff, [ca. 1890]. - 323 p. ; 18 cm. - (Vijftig-cents-editie ; 21) . - Oorspr. uitg.: 1856. - Bevat: Wiege-mie; De rechte jozef; De oude Wessels en zijn gezin; De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar de amsterdamse karmis; Deine-meu; Eene zoogmoeder; De Fransche komiek en de douairiere; De vriend van den huize; Het einde; Ritters Hans.

Daniel Sils . - Arnhem, 1856. - 2 dl. ; 24 cm

Distels in 't weiland : Over-Betuwsche vertellingen . - Leiden : Sijthoff, 1865. - 242 p., [7] bl. pl. ; 28 cm . - Inhoud: 1. Grietje op 't hoenings-arf. 2. 't Kriekende kriekske. 3. 't Paauwenveerke. 4. Op de Kniehorst. 5. Bruur Joapik. 6. 't Blinkende haantje. 6. Oan 't kleine revierke.

Distels in 't weiland : Over-Betuwsche vertellingen . - Fotogr. herdr. / ingel. door H.J. Eijssens. - 's-Gravenhage : Kruseman, 1980. - xiv, 242 p. : ill., facs., portr. ; 28 cm. - Fotomech. herdr. van de oorspr. uitg.: Leiden : Sijthoff, 1865. - Literatuuropgave: p. xxxviii.

Dokter Helmond en zijn vrouw . - 's-Gravenhage [etc.], 1870. - 2 dl.

Eerste Over-Betuwsche novellen ; Een reisgezelschap J.J. Cremer. - Leiden : Van Santen, 1877. - 312 p. : ill. (Romantische werken / J.J. Cremer ; 1) Bevat I. De Betuwse novellen: Wiege-mie; De rechte Jozef; De oude Wessels en zijn gezin; De reis van Gerrit Meeuwsen en zien zeun noar de amsterdamse karmis; Deine-meu. II. Een reisgezelschap: Eene zoogmoeder; De Fransche komiek en de douairiere; De vriend van den huize; Het einde; Ritter's Hans. Bevat een portret van J.J. Cremer en een voorwoord van de schrijver. Het einde : een dag in de Residentie door J.J. Cremer. - Leiden : Sijthoff, [1906]. - 63 p. ; 24 cm. - (Leidsche herdrukken ; 32)

Emma Berthold : toneelspel in vijf bedrijven en zeven afdeelingen J.J. Cremer. Den Haag : Belinfante, 1870. - 106 p. ; 21 cm

Fabriekskinderen : een bede, doch niet om geld : voordracht J.J. Cremer. - 2e dr / ingel. en toegel. door Henk Eijssens. - Schoorl : Conserve, 1988. - 51 p. ; 20 cm. - (Negentiende-eeuwreeks ; nr. 5). - ISBN 90-71380-42-4 . - 1e dr.: Arnhem : Thieme, 1863.

Frederik Hendrik Hendriks : de schilder van Wolfhezen geschetst door zijn leerling J.J. Cremer. - 2e dr. - Arnhem : Breijer, 1865. - 63 p. ; 20 cm

Gedichtjes J. J. Cremer. - Amsterdam : Funke, 1874. - 91 p. ; 20 cm

Grietje op 't Hoenings-arf : ter voordracht gewijzigd J.J. Cremer. - [S.l. : s.n.], 1879 ([S.l. : Giunta d'Albani]). - 71 p. ; 25 cm Opl. van 3 ex.

Hanna de freule J.J. Cremer. - Amsterdam : G.L. Funke, 1873. - 2 dl. ; 24 cm

no. 15)

'T hart op de Veluw : ter voordracht gewijzigd J.J. Cremer. - [S.l. : s.n.], 1878 ([S.l. : Giunta d'Albani]). - 56 p. ; 25 cm Opl. van 3 ex.

Hollaendische Novellen von J.J. Cremer ; nach dem Niederlaendischen von W. Lange, Fr. Schnettler und U. Steinbach. - Leipzig : Reclam, [ca.1890]. - 611 p. ; 15 cm

Japik en Pleuntje : een schets uit de duinen en aan zee door J.J. Cremer ; geill. door J.M. Schmidt Crans. - 's Gravenhage : Thieme, 1877. - 71 p., [6] bl. pl. : ill. ; 23 cm KB Noot : Met opdracht in hs. van de auteur aan zijn dochter Jeannette Virginie Caroline

Kees Springer, Arme Samuel en andere vertellingen J.J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, [1877]. - 308 p. (Romantische werken; no. 2)

Kleine vertellingen ; Fabriekskind en werkman J.J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, [1878]. - 290 p. ; 20 cm. (Romantische werken; no. 3)

Kruuzemuntje en andere vertellingen J.J. Cremer. - Leiden : Sijthoff, [1870]. - 128 p. ; 19 cm 1. Kruuzemuntje. 2. Het jawoord. 3. Van binnen en van buuten. 4. Op den zolder.

De Lelie van 's Gravenhage : een verhaal J.J. Cremer. - 1e dr. - Amsterdam : Noordendorp, 1851. - IV, 298 p. : ill. ; 23 cm KB Noot : Met opdracht in hs. van de auteur aan zijn ouders A. Cremer en L. Cremer-Nagel

Monte-Carlo J.J. Cremer ; [uitg. door Gerard Keller]. - Amsterdam : D. Noothoven van Goor, 1880. - 40 p. ; 24 cm KB Noot : Dit ex. kan niet worden geraadpleegd. Gebruik de uitgave in microfiche KB Noot : Uitgave in microfiche

Niederlaendische Novellen [von Hildebrand und J.J. Cremer] : den Originalen nacherzaehlt von Adolf Glaser. - Braunschweig : Vieweg, 1866. - 235 p. ; 18 cm KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler

Nieuwe Over-Betuwsche vertellingen J.J. Cremer. - Leiden : A.W. Sijthoff, 1867. - 299 p. ; 23 cm Bevat: Grietje op 't Honings-arf; 'T kriekende kriekske; 'T pauweveerke ; Op de Kniehorst; Bruur Joapik; 'T Blinkende hoanje; Oan 't kleine revierke.

Novellen - Leiden : Sijthoff, 1871. - iv, 304 p. ; 23 cm Bevat: Portretten ; Kees Springer in de kerk ; Kees Springer buiten de kerk ; Driemaal gezien ; Herinneringen van Fidelius ; Wat vader Harmen vertelt ; Naar omhoog ; Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de wachtkamer I en II ; Zes schetsen in eene lijst ; Arme Samuel.

Novellen en vertellingen - Leiden, 1877. - 6 dl. in 1 bd.

Oan 't kleine revierke J.J. Cremer ; met teekeningen van G.G.F. van Vliet. - Den Haag : "Boek en Periodiek", 1946. - 110 p. : ill. ; 20 cm. (De onvergankelijken; no. 3) Oorspr. uitg.: 1862.

De oorlog een noodzakelijk kwaad? : schetsen J.J. Cremer. - Leiden : Van den Heuvel en Van Santen, 1871. - 73 p. ; 19 cm

Het orgel : gedichtjes, gelegenheidsstukken J. J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, 1881. - XII, 291 p. ; 20 cm. (Romantische werken; no. 14) Bevat ook: Levensschets van Jacobus Jan Cremer / door Arnold Ising.

Het oude en bet nieuwe orgel. Hoorspel naar een verhaal van J. J. Cremer. 1952 (stencil NRU).

Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. - Leiden : Sijthoff, [ca. 1877]. - 80, 80, 95, 84 p. : ill. ; 20 cm Bevat: Grietje op 't Hoeningsarf ; 't Kriekende kriekske ; Bruur Joapik ; 't Pauweveerke ; Oan 't kleine revierke ; Kruuzemuntje ; Van binnen en van buuten ;

Op de Kniehorst ; 't Blinkende Hoantje. 4 dl. in een band Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, 1881. - 310 p. ; 20 cm. (Romantische werken; no. 12) 1e uitg. (in afl.): 1856-'77. - Bevat: 't Kriekende kriekske ; 't Pauweveerke ; Op de Kniehorst ; Bruur Joapik ; 't Blinkende hoanje ; Oan 't kleine revierke ; 'Grietje op 't Hoeningsarf ; Bella Roel ... [etc.].

Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. - 7e dr. - Leiden : Sijthoff, [ca. 1890]. - 365 p. ; 18 cm. (Vijftig-cents-editie; no. 18) Bevat: 't Kriekende Kriekske ; 't Pauweveerke ; Op de kniehorst ; ....

Overbetuwsche novellen J.J. Cremer. Amsterdam: Gebr. Koster, ca. 1910. 84 p. (Novellen; dl. 4) Bevat: Oan 't kleine revierke; Kruuzemuntje; Van binnen en van buuten.

't Pauweveerke : Overbetuwsche vertelling door J.J. Cremer. - Leiden, [ca. 1870]. - 51 p. (Algemeene bibliotheek; no. 1) Romantische werken / door J.J. Cremer. - [1] - [12]. - Leiden : Sijthoff, 1888-.... - 12 dl. : ill. ; 18 cm

Scenes villageoises du pays de la Gueldre par J.-J. Cremer ; trad. du hollandais avec l'autorisation de l'auteur par Andre Carl. - Paris [etc.] : Casterman, 1861. - 205 p. ; 17 cm. - (Les romans honnetes) Voortitel: Scenes villageaoises. KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler aan mevrouw J.J. Cremer KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler KB Noot : Met opdracht in hs. van de vertaler aan J.J. Cremer Sinte-Klaas, oud- en nieuwjaar : vier vertellingen J.J. Cremer. - Arnhem : Thieme, 1860. - 130 p. : ill. ; 20 cm 1. Een winter-avond. 2. Mijn oude Jacob. 3. Een oudejaars-avond. 4. Toonen in den nieuwjaarsmorgen.

Thijs de smid J.J. Cremer. - Arnhem : D.A. Thieme, 1869. - 26 p. ; 18 cm

Tooneelspelers J.J. Cremer. - Leiden : P. van Santen, 1876. - 3 dl. ; 8o

Titulair : klucht of geen klucht in een bedrijf en 2 afdeelingen J.J. Cremer. - Den Haag : [s.n.], 1876. - 8o

Twee novelletten J.J. Cremer; met ill. van J. van de Laar en J.M. Schmidt Crans. - Rotterdam : Nijgh, 1862. - 164 p. : ill. 1. Achter de schermen. 2. Een dansles op Meydervoort. - Eerder verschenen in het tijdschrift "Humoristisch Album", resp. 1860 (p. 9-23) en 1861 (p. 180-194). Uit het leven: beelden en schetsen J.J. Cremer. - Leyden : A.W. Sythoff, 1862. - 153 p. Bevat: Driemaal gezien, herinneringen van fidelius; Wat vader Harmen vertelt; Naar omhoog; Wat ik hoorde en zag in den spoorwagen en binnen de wachtkamer; zes schetsen in eene lijst.

Vertellingen en schetsen J. J. Cremer. - Amsterdam : Noothoven van Goor, 1881. - X, 280 p. ; 21 cm. (Romantische werken; no. 13) Vier novellen J.J. Cremer en Gerard Keller. - Arnhem, D.A. Thieme, 1858. - XI, 205 p. (Guldens-editie ; 2) Bevat: gesprek tusschen de beide auteurs van het tweede no. Der guldens-editie.; De predikantsdochter (Cremer); Uit onze dagen (Keller) ; Een winternacht (Cremer); Proza en poezij (Keller)

Wouter Linge : novelle J.J. Cremer. - Arnhem, 1861. - ill.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DE NEDERLANDSCHE SPECTATOR. (Weekblad van den ouden Heer Smits). Vol. 1-4 (all publ.) Rotterdam, Arnhem, Amsterdam, 1856-1859. Continued as: New Series Vol. (1) - 49 no 9 (all and last publ.). Arnhem, The Hague, 1860-1908. Original and new boards. Numerous illustrations.

Liberal weekly ed. by M.P.Lindo, later: G. Keller, Fr. Mulder, Carel Vosmaer, N.F.A.G. Campbell, Tideman, H. Louis, Israëls; with contribs. by the best Dutch authors on literature, arts, politics, etc., such as R.C. Bakhuizen van den Brink, J.J. Cremer, Marcellus Emants, C. Busken Huet, a.o. From 1860 onw. each issue contains a satirical supplementary fullpage lithograph mainly by: J.M. Schmidt Crans (till 1896); Willem van Konijnenburg (who was the regular illustrator from 1896-1901) and in later years Jan Linse. Other illustrators were Carel Vosmaer, Henricus (=Hendrik Jansen), Alexander Verhuell, Theo van Hoytema, Jan Sluyters, Jan Rotgans & Jan Rinke. The collection comprises 2405 plates (lithographs), incl.: "Album van den Ned. Spectator", plates 1-13 (all publ.), 1869-1872, by J. Israëls, Jan Weissenbruch, A. Allebé, Ch. Rochussen, a.o. 2 Years (= 1905 & 1908), 54 issues and 57 supplementary plates from 4 vols. are in photoreprint.