Jacob Jan Cremer (1827-1880)


Schrijver, voordrachtskunstenaar, schilder en voorvechter tegen kinderarbeid

Biografie, Oeuvre, Bibliografie

 en integrale teksten

Marita Mathijsen, hoogleraar UVA:

"Buitengewoon onderschat is J.J. Cremer, die echt heel interessant is. Dokter Helmond en zyne vrouw, een arts die zich laat meeslepen door de seksualiteit van zijn vrouw en zichzelf ten onder drijft; Anna Rooze, over iemand die beschuldigd wordt van kindermoord en preventief gevangen wordt gezet, en het niet gedaan blijkt te hebben. Boeken over stakingen, over kinder arbeid, over de uitsluiting van joden – daar speelt zich veel meer in af dat je kunt betrekken op de maatschappij van vandaag dan men weet."

Nicolaas Beets: 

"Wie Cremer leest, kent slechts zijn twintigst deel; Alleen wie Cremer hoort, kent hem geheel. Men kan door 't oog niet dan een weinig hooren
Van 't geen hij ons te aanschouwen geeft, door de ooren.